Çöven suyunun tesliminde KDV oranı Hakkında Özelge

 


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-562937

22.05.2023

Konu

:

Çöven suyunun tesliminde KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

a)

25/01/2023 tarih ve 407588 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b)

31/01/2023 tarih ve 145423 sayılı yazımız.

c)

30/02/2023 tarih ve 602992 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

ç)

15/03/2023 tarih ve 317915 sayılı yazımız.

d)

15/03/2023 tarih ve 1188915 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgi (a), ilgi (c) ve ilgi (d)'de kayıtlı özelge talep formlarında, Şirketiniz tarafından imal edilen, helva vb. gibi gıda maddelerinde katkı maddesi olarak kullanılan ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 1302.19.70.99.90 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen çöven suyu isimli ürünün tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

 

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin (B/2-b) sırasında, çöven ismen sayılmış olmakla birlikte aynı listenin (A) bölümünde, gıda maddeleri TGTC'nin ilgili fasılları olarak indirimli oran (%1) kapsamına alınmış, ancak 13 no.lu faslında yer alan mallar bu listenin dışında bırakılmıştır.

 

Diğer taraftan, TGTC'nin 13.02. tarife pozisyonunda; "Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pettatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)" tanımlanmış olup 1302.19.70.99.90 GTİP numarasında ise "Diğerleri" yer almaktadır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketiniz tarafından imal edilen ve özelge talep formu ekinde yer alan gümrük beyannamesinde TGTC'nin 1302.19.70.99.90 GTİP numarasında yer aldığı anlaşılan soapwort extract (çöven suyu) ticari tanımlı ürünün, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle ithal ve yurtiçi tesliminde %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar