HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR ? (2021)Hazır Beyan Sistemi nedir?
Hazır Beyan Sistemi, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerimiz beyannamelerinin Gelir İdaresi Bașkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında onayına sunulduğu, kullanımı çok kolay bir sistemdir.


Bu Sistemden yararlanacak mükellefler kimlerdir?
Bu sistemden; sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir.Kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iradın yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler sistem üzerinden beyanname veremeyeceklerdir.

Sisteme nasıl ulașabilirim?
Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Bașkanlığı’nın www.gib.gov.tr

adresinden ulașabilirsiniz. 

Hazır Beyan Sistemine;

https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden (Kullanıcı girişi veya e-Devlet Yöntemi ile giriş),


İnternet Vergi Dairesinden, giriş yapabilirsiniz.


Ayrıca, beyannamenizi Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonunuzdan gönderebilirsiniz.Sistem üzerinden beyannamemi nasıl verebilirim?
Sisteme giriș yaptığınızda hazırlanmıș olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannameniz ekrana yansımıș olacaktır. Beyannamenizi üzerinde gerekli kontrolleri, düzeltmeleri ve varsa gider, indirim vb. eklemelerinizi yaptıktan sonra onayladığınızda elektronik ortamda kayıtlara alınacak ve verginiz sistem tarafından hesaplanarak otomatik tahakkuk ettirilecektir.


Sistemdeki bilgiler nereden alınmaktadır?
Beyannamelerin hazırlanmasında gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden kișilere ilișkin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, tapu, banka, PTT, inșaat ve sigorta șirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğalgaz șirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kurulușlardan edinilen bilgiler kullanılmıștır.Sistemdeki bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapmalıyım?
Eksik ya da hatalı olan bilgileri düzeltebilir, beyannamenizi düzeltilmiș șekliyle onaylayarak gönderebilirsiniz.


Sistem üzerinden kanuni süresinden sonra beyanname verebilir miyim?Kanuni süresi içerisinde verilmeyen beyannamelerinizi, Sistem üzerinden pişmanlık talepli veya kanuni süresinden sonra seçenekleri ile verilebilirsiniz.Daha önce verilmiș bir beyannamem veya açılmıș bir mükellefiyetim yoksa bu sistemden yararlanabilir miyim?Evet. Sistemden daha önce beyanname vermemiș veya mükellefiyet kaydı olmayanlar da yararlanabilecektir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamenizi sistem üzerinden onaylayıp gönderdiğinizde ilgili vergi dairesinde mükellefiyetiniz otomatik olarak açılacaktır.


Beyannamenin bu Sistemi kullanarak verilmesi zorunlu mudur?
Sistemi kullanma zorunluluğunuz bulunmamakla birlikte, sistem size hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir șekilde beyanname gönderme imkânı sunmaktadır.Sistemi kullanarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamemi ne zaman vermeliyim?
Beyannamenizi 1 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında 7 gün 24 saat açık olan sistemi kullanarak gönderebilirsiniz.


Gelir Vergisini ne zaman ödemeliyim?
Gelir verginizi;1. Taksidini 1- 31 Mart 2021,

2. Taksidini 1 Temmuz - 2 Ağustos 2021(31 Temmuz 2021 tarihi hafta sonu tatiline denk geldiği için), tarihleri arasında ödeyebilirsiniz.Sistem üzerinden vergimi nasıl ödeyebilirim?
Beyannamenizin onaylanmasının ardından verginizi, Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden anlaşmalı banka kartınız veya kredi kartınızla ile ödeyebilir ve ödeme işleminizi tamamladıktan sonra ödeme belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.Ekranda yer alan “Ödemelerim ve Alındılarım” bölümünden ödenen vergilerinizi görüntüleyebilirsiniz.Ayrıca, sitemizde tablo halinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden verginizi ödeyebilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar