KONYA OVASI KALKINMA PROJESİ (KOP) NEDİR?KONYA OVASI KALKINMA PROJESİ (KOP) 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesi'nde yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle, bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, 2011 yılında çıkarılan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Anılan KHK ile KOP İdaresi’nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. Projeler 
Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı Toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve ortaya çıkan adaptasyon sorunlarını ortadan kaldırmak, özel politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek ve kalkınma sürecini hızlandırmak amacı ile istihdam ve mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür sanat ve spor alanlarındaki projeleri desteklenmesi programın temel amacıdır. Program, KOP Bölgesi illerinden olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve 

Nevşehir’de yürütülecektir. Programın kapsadığı alan, Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü 

SODES programının uygulanmadığı iller olarak belirlenmiştir. Mesleki gelişim başlığındaki projelerin, KOP Bölgesi’ndeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi, becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik hazırlanması amaçlanmaktadır. Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projelerin, KOP illerinde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması; yaşlı, engelli, kadın ve çocuk gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amaçlarını gütmesi beklenmektedir. Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projelerden ise KOP illerinde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle madde bağımlısı ya da suça bulaşmış çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunmasına yönelik hedeflerinin olması beklenmektedir. Yorum Gönderme

0 Yorumlar