TARIMSAL VE HAYVANSAL FAALİYETLER VE ÜRÜNLER FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NACE KODLARI


Arıcılık 01.49.01 Arıcılık, bal ve bal mumu üretilmesi (arı sütü dahil)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 03.11.01 Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 03.11.02 Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.), yumuşakçaların, diğer deniz canlıları ve ürünlerinin toplanması (sedef, doğal inci, sünger, mercan, deniz yosunu, vb.)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 03.12.01 Tatlı sularda (ırmak, göl) yapılan balıkçılık (alabalık, sazan, yayın vb.)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 03.21.01 Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 03.21.02 Denizde yapılan diğer su ürünleri yetiştiriciliği (midye, istiridye, ıstakoz, karides, eklembacaklılar, kabuklular, deniz yosunları vb.) (balık hariç)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 03.22.01 Tatlı sularda yapılan balık yetiştiriciliği (süs balığı, kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 03.22.02 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği (yumuşakçalar, kabuklular, kurbağalar vb.) (balık hariç)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.20.03 Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, salamura edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.20.04 Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, balık yumurtası, havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.20.05 Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.20.07 Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık köftesi vb.)
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.20.08 Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunların diğer yenilemeyen ürünlerinin üretimi
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 46.38.01 Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti
Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 47.23.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil)
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.30.03 Dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesi
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.61.02 Bitkisel üretimi destekleyici mahsulün hasat ve harmanlanması, biçilmesi, balyalanması, biçerdöver işletilmesi vb. faaliyetler
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.61.04 Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil, hava yoluyla yapılanlar hariç)
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.63.01 Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.63.02 Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.63.03 Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.63.04 Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.63.05 Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.63.06 Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.63.07 Çırçırlama faaliyeti
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.63.90 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 02.10.01 Baltalık olarak işletilen ormanların yetiştirilmesi (kağıtlık ve yakacak odun üretimine yönelik olanlar dahil)
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 02.10.02 Orman yetiştirmek için fidan ve tohum üretimi
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 02.30.01 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerinin toplanması (mantar meşesinin kabuğu, kök, kozalak, balsam, lak ve reçine, meşe palamudu, at kestanesi, yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve, yenilebilir mantar vb.)
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 02.40.03 Ormanda silvikültürel hizmet faaliyetleri (seyreltilmesi, budanması, repikaj vb.)
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 10.31.01 Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış, ezilmiş patates imalatı) (soyulması dahil)
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 46.11.01 Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
Bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 46.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tarımsal ham maddelerin toptan ticareti (işlenmemiş yenilemeyen sakatatlar, kuştüyü ve derileri, laka, kına çiçeği, doğal süngerler, doğal mantar (yenilenler hariç), karabiber, doğal kauçuk vb.)
Çiçek, bitki ve tohum ticareti 01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları)
Çiçek, bitki ve tohum ticareti 01.30.04 Dikim için çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi (dekoratif amaçlarla bitki ve çim yetiştirilmesi dahil, sebze fidesi, meyve fidanı hariç)
Çiçek, bitki ve tohum ticareti 46.21.03 Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)
Çiçek, bitki ve tohum ticareti 46.21.08 Tohum (yağlı tohumlar hariç) toptan ticareti (sebze tohumları, çiçek tohumları ve orman ağacı tohumları dahil)
Çiçek, bitki ve tohum ticareti 46.22.01 Çiçek, bitki ve çiçek soğanı toptan ticareti
Çiçek, bitki ve tohum ticareti 46.37.03 İçecek amaçlı kullanılan aromatik bitkilerin toptan ticareti
Çiçek, bitki ve tohum ticareti 47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.)
Çiçek, bitki ve tohum ticareti 47.78.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum perakende ticareti
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.11.01 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil)
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dahil)
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.12.02 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.13.01 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.13.02 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş ürünlerin imalatı (yemek olanlar hariç)
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.13.03 Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen)
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 10.13.04 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin imalatı
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 32.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 46.32.01 Kümes hayvanları ve av hayvanları etlerinin toptan ticareti
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 46.32.02 Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç)
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 46.32.03 Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.) toptan ticareti
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 46.32.04 Et ürünlerinin toptan ticareti (salam, sosis, sucuk, pastırma vb.)
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 47.22.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve ticareti 47.22.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et ürünleri perakende ticareti (sosis, salam, sucuk, pastırma vb.)
Ev hayvanları bakım hizmetleri 96.09.14 Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim, vb. hizmetler)
Evcil hayvan ile gıdalarının imalat ve ticareti 01.49.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuşlar, hamsterler vb.)
Evcil hayvan ile gıdalarının imalat ve ticareti 10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
Evcil hayvan ile gıdalarının imalat ve ticareti 10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.)
Evcil hayvan ile gıdalarının imalat ve ticareti 46.21.01 Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)
Evcil hayvan ile gıdalarının imalat ve ticareti 46.38.02 Ev hayvanları için yemlerin veya yiyeceklerin toptan ticareti (çiftlik hayvanları için olanlar hariç)
Evcil hayvan ile gıdalarının imalat ve ticareti 47.76.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kaplumbağa vb., akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil)
Gübre imalatı ve ticareti 20.15.01 Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı
Gübre imalatı ve ticareti 46.75.02 Suni gübrelerin toptan ticareti (gübre mineralleri, gübre ve azot bileşikleri ve turba ile amonyum sülfat, amonyum nitrat, sodyum nitrat, potasyum nitrat vb. dahil, nitrik asit, sülfonitrik asit ve amonyak hariç)
Gübre imalatı ve ticareti 46.75.03 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret)
Gübre imalatı ve ticareti 46.75.05 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (açık alanda yapılan ticaret)
Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti 46.24.01 Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti
Hayvan besiciliği ve ticareti 01.41.31 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği)
Hayvan besiciliği ve ticareti 01.42.09 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği (sütü için yetiştirilenler hariç)
Hayvan besiciliği ve ticareti 01.43.01 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği (eşek, katır veya bardo vb.)
Hayvan besiciliği ve ticareti 01.44.01 Deve yetiştiriciliği
Hayvan besiciliği ve ticareti 01.45.01 Koyun ve keçi (davar) yetiştiriciliği (işlenmemiş süt, kıl, tiftik, yapağı, yün vb. üretimi dahil)
Hayvan besiciliği ve ticareti 01.49.05 Deve kuşlarının yetiştirilmesi
Hayvan besiciliği ve ticareti 01.49.90 Yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç), böcekler, tavşanlar ve diğer kürk hayvanları, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen çiftlikleri, hayvan embriyosu vb.)
Hayvan besiciliği ve ticareti 46.11.02 Canlı hayvanların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
Hayvan besiciliği ve ticareti 46.23.01 Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç)
Hayvan besiciliği ve ticareti 47.78.28 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların perakende ticareti (ev hayvanları hariç)
Hayvanlara ve bitkilere yönelik ilaçların ticareti 46.46.04 Hayvan sağlığı ile ilgili ilaçların toptan ticareti (serum, aşı, vb.)
Hayvanlara ve bitkilere yönelik ilaçların ticareti 46.75.04 Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler)
Hayvanlara ve bitkilere yönelik ilaçların ticareti 47.73.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hayvan sağlığına yönelik ilaç, aşı, vb. ürünlerin perakende ticareti
Hayvanlara ve bitkilere yönelik ilaçların ticareti 47.76.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti (turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları vb.)
Hayvanlara yönelik destekleyici faaliyetler (nalbantlık vb.) 01.62.01 Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, başkalarına ait hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, sağma, barınak sağlama, nalbantlık vb. faaliyetler
İpekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimi 01.49.02 İpekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimi
İpekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimi 13.10.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması
İpekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimi 46.21.05 İpek böceği kozası toptan ticareti
Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve ticareti 01.47.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb.)
Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve ticareti 01.47.02 Kuluçkahanelerin faaliyetleri
Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve ticareti 01.47.03 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi
Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve ticareti 46.23.02 Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan ticareti
Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve ticareti 47.78.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı kümes hayvanlarının perakende ticareti
Mantar yetiştiriciliği ve ticareti 01.13.21 Mantar ve yer mantarları (domalan) yetiştirilmesi
Mantar yetiştiriciliği ve ticareti 46.31.06 Kültür mantarı toptan ticareti
Pamuk ticareti 46.21.06 Pamuk toptan ticareti

Yorum Gönderme

0 Yorumlar