KIRTASİYE, FOTOĞRAF, BASIN VE YAYIN FAALİYETLER FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NACE KODLARI


Fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemeleri ticareti 46.43.10 Fotoğrafçılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti (flaş lambaları, fotoğrafçılık emülsiyonları, polarizan maddeler, fotografik levha ve filmler vb.)
Fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemeleri ticareti 47.78.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve aletlerinin perakende ticareti
Fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemeleri ticareti 74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)
Fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemeleri ticareti 74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri
Fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemeleri ticareti 74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)
Fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemeleri ticareti 74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)
Fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemeleri ticareti 74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
Fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemeleri ticareti 74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.)
Fotokopi, doküman hazırlama ve tez yazım faaliyetleri 82.19.01 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
Fotokopi, doküman hazırlama ve tez yazım faaliyetleri 82.19.03 Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri
Grafik tasarımı faaliyetleri 74.10.02 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç)
Grafik tasarımı faaliyetleri 74.10.03 Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarımı dahil)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.11.08 Kağıt hamuru imalatı
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.12.07 Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar dahil)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.21.10 Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşyaların imalatı
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.21.11 Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.21.12 Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.21.13 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.22.03 Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalatı
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.23.07 Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.23.08 Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar hariç)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.29.01 Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.29.02 Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar ile kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyaların imalatı (kağıt veya karton esaslı contalar ve rondelalar dahil)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.29.03 Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kağıt, mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 17.29.04 Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 32.40.01 Oyun kağıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 46.18.04 Kağıt ve karton (mukavva) ile ilgili belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 46.49.08 Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ile kağıt tepsi, tabak, bardak, çocuk bezi vb. toptan ticareti (plastikten olanlar hariç)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve ticareti 46.76.02 Dökme halde kağıt ve mukavva toptan ticareti (dökme gazete kağıdı, sigara kağıdı, mukavva, karbon kağıdı, tuvalet kağıdı, peçete, vb.)
Kırtasiye sarf malzemeleri imalatı 17.23.06 Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayıt formları ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri)
Kırtasiye sarf malzemeleri imalatı 17.23.09 Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı
Kırtasiye sarf malzemeleri imalatı 25.99.04 Adi metalden büro malzemeleri imalatı (dosya kutuları, kaşeler, zımba telleri, kağıt ataçları vb.)
Kırtasiye sarf malzemeleri imalatı 28.23.07 Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi, yazı tahtası (akıllı tahta dahil), kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı
Kırtasiye sarf malzemeleri imalatı 32.99.04 Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez ve kurşun kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı (kalem ucu ve kurşun kalem içleri dahil)
Kitap ve dergi yayımcılığı 58.11.01 Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç)
Kitap ve dergi yayımcılığı 58.11.03 Çocuk kitaplarının yayımlanması
Kitap ve dergi yayımcılığı 58.11.04 Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, grafikler, haritalar vb. dahil)
Kitap ve dergi yayımcılığı 58.12.01 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması (telefon rehberleri, iş ve ticaret rehberleri, belediye ve şehir rehberleri, vb.)
Kitap ve dergi yayımcılığı 58.14.02 Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)
Kitap ve dergi yayımcılığı 58.14.03 Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)
Kitap ve dergi yayımcılığı 58.14.90 Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) (çizgi roman, magazin dergileri vb.)
Kitap ve kırtasiyecilik 46.49.03 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti
Kitap ve kırtasiyecilik 46.49.11 Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti
Kitap ve kırtasiyecilik 46.49.24 Resim, fotoğraf vb. için çerçeve toptan ticareti
Kitap ve kırtasiyecilik 47.61.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)
Kitap ve kırtasiyecilik 47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Kitap ve kırtasiyecilik 47.78.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro makine ve ekipmanlarının perakende ticareti (hesaplama makineleri, daktilolar, fotokopi makineleri, tarama ve faks cihazları, çizim masaları vb.)
Mahalli gazetecilik 58.13.01 Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam gazeteleri dahil)
Mahalli gazetecilik 74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri
Mahalli gazetecilik 90.03.11 Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri
Matbaacılık faaliyetleri 17.23.04 Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı veya yapışkanlı kağıtların imalatı
Matbaacılık faaliyetleri 18.11.01 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha fazla yayınlananlar)
Matbaacılık faaliyetleri 18.12.01 Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri
Matbaacılık faaliyetleri 18.12.02 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden daha az yayınlananlar)
Matbaacılık faaliyetleri 18.12.03 Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri
Matbaacılık faaliyetleri 18.12.04 Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması)
Matbaacılık faaliyetleri 18.12.05 Serigrafi faaliyetleri
Matbaacılık faaliyetleri 18.12.06 Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri
Matbaacılık faaliyetleri 18.12.07 Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri
Matbaacılık faaliyetleri 18.13.01 Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler
Matbaacılık faaliyetleri 18.13.02 Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil)
Matbaacılık faaliyetleri 18.14.01 Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, kapak takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler)
Matbaacılık faaliyetleri 32.99.08 Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı
Matbaacılık faaliyetleri 58.19.90 Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, reklam materyali vb.)
Radyo programı yapımı ve yayıncılığı 59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri
Radyo programı yapımı ve yayıncılığı 60.10.09 Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.)
Sahaflık 47.79.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti (sahafların faaliyetleri)
Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri 59.12.01 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)
Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri 60.20.01 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

Yorum Gönderme

0 Yorumlar