E-Fatura Uygulamasına Geçiş Yükümlülüğü Bulunan Mükellefler1-2018 yılı veya takip eden yıllarda brüt satış tutarı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,2-ÖTV 1 sayılı listede yer alan (uçak benzini, Kurşunsuz benzin, jet yakıtı, motorin, Kalorifer Yakıtı, Doğal gaz vb) malların imal, ithal ve teslimi nedeniyle faaliyeti bulunan mükellefler,
3-ÖTV 3 sayılı listede yer alan (gazozlar, alkollü/alkolsüz biralar, Köpüklü şaraplar, Cin ve Geneva, likörler, rakı vb) malların imal, inşa ve/veya ithal edenler,
4-Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları (sahibinden.com, arabam.com, vb),
5-11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,6-E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.


7-Yukarıda sayılanların dışında kalıp, e-fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler istemeleri halinde yararlanabilirler.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar