YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI2020 yılı yeniden değerleme oranı:


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. (Resmi gazete, Sayı: 30987)

Yıllık Yeniden Değerleme Oranları:
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
2020Yılı yeniden değerleme oranı% 22,58
2019Yılı yeniden değerleme oranı% 23,73
2018Yılı yeniden değerleme oranı% 14,47
2017Yılı yeniden değerleme oranı%3,83
2016Yılı yeniden değerleme oranı%5,58
2015Yılı yeniden değerleme oranı%10,11
2014Yılı yeniden değerleme oranı%3,93
2013Yılı yeniden değerleme oranı%7,80
2012Yılı yeniden değerleme oranı%10.26
2011Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387)%7,7
2010Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387)%2,2
2009Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387)%12
2008Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387)%12
2007Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 377)%7,2
2006Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 363)%7,8
2005Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 353)%9,8
2004Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 341)%11,2
2003Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 325)%28,5
2002Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 310)%59
2001Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 301)%53,2
2000Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 288)556