EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hakkında özelge


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı :11395140-195-1320 23/08/2013

Konu : EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde bulunduğunuz, dağıtım ve kurye hizmetlerine ilişkin tahsilatların, Türkiye çapındaki şube ve acentelerinizin yanı sıra kapıdan ödeme sistemiyle nakit ya da muhtelif bankalara ait POS cihazları kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilerek, şirketinizin EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunup bulunmadığı ile müşterilerinizden yapmış olduğunuz tahsilatlar için mevcut POS cihazlarının kullanımına devam edilip edilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği gibi, 15/6/2013 gün ve 28678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (426 Sıra No.lu) 4/a bölümünde "3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren (427 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 01.10.2013 tarihine uzatılmıştır) yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar....." denilmiştir.

Öte yandan, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'un 1/3. maddesinde, "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak 21.04.1985 gün ve 18732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanın 2 Seri No.lu Genel Tebliğin 2/c bölümünde, kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetiyle uğraşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin bulunmadığı açıklanmıştır.

Bu nedenle, 3100 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No.lu Genel Tebliğin 2/c bölümünde yapılan açıklama kapsamında kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olmadığından, söz konusu faaliyetinize istinaden gerçekleştirilen dağıtım ve kurye hizmetlerine ilişkin tahsilatlarla ilgili olarak EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.