Youtube firmasına düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağıT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sinema filmi, video, televizyon programları, çekim sonrası faaliyetlerinin yanı sıra youtuber olarak da faaliyet gösterdiğiniz, youtuber faaliyetiniz kapsamında hazırladığınız video filmleri Youtube adlı sitede yayınladığınız ve yayınlanan video filmlerin tıklanma sayısına göre Youtube sitesinin tarafınıza ödeme yaptığı belirtilerek, Youtube firmasına düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-2.1. İstisnanın Kapsamı" başlıklı bölümünde,

"… Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki ile ilgisi bulunmamasıdır…" açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, hazırladığınız video filmlerin Youtube sitesine yüklenmesi yoluyla verdiğiniz hizmet, söz konusu işlemden Türkiye'de de faydalanıldığından, KDV Kanununun 1 inci maddesi kapsamında KDV'ye tabi olacaktır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar