5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
 T.C

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 51 

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı


Tarihi : 04/04/2019


Sayısı : KVK-51 / 2019-1 / Yatırım İndirimi - 37


İlgili olduğu maddeler : 
Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69


İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.


Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkan V.

Yorum Gönder

0 Yorumlar