Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru


14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI Yürürlük Tarihi: 13/3/2019


G.T.İ.P. NO

Mal İsmi
Özel Tüketim
Vergisi Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.45.00.11
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,3765

Litre
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Diğerleri

2710.12.49.00.11
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2,4985
Litre
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri

2710.19.43.00.11
(Gaz oiller)


1,7945


Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin

2710.20.11.00.11
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin
2711.12
(Sıvılaştırılmış)

1,6844

Kilogram
Propan
2711.13
(Sıvılaştırılmış)
Bütan

2711.19.00.00.11
Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
2711.29.00.00.11
(Gaz halinde olanlar)
Propan
2711.29.00.00.12
(Gaz halinde olanlar)
Bütan