İşyerini Kapatan İşveren SGK Primlerini Geri Alabilir Mi?


İşyerini kapatan veya devreden işveren emeklilik için gerekli yaş haddini doldurmasına rağmen, emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına ulaşamazsa, SGK’ ya başvurması halinde ödemiş olduğu malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini geri alabilir.


Buna toptan ödeme adı verilmektedir. Toptan ödeme, işverenin ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek hesaplanır.


Güncelleme katsayısı: Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri ifade etmektedir.


Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden 5510 sayılı Kanuna tabi olarak veya isteğe bağlı sigortaya devam ederek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların, yazılı müracaat ederek, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde, bu hizmetleri ihya edilir.

5510 Sayılı Kanun Madde3, 31

Ahmet Metin AYSOY
vergialgi.net

Yorum Gönder

0 Yorumlar