İnteraktif Vergi Dairesi ile yapabileceğiniz işlemler


İnteraktif Vergi Dairesi ile yapabileceğiniz sorgulamalar:
 • Sicil bilgilerinize erişim
 • Borç detayı ve ödeme işlemleri
 • Beyanname, bildirim ve tahakkuklarınızı görüntüleme
 • İade/mahsup edilebilir durumdaki ödemelerinize ait bilgiler
 • Vergi ceza ihbarnamelerine erişim
 • E-Yoklamalarınız
 • E-Tebligatlarınız
 • E-Hacizler
İnteraktif Vergi Dairesi ile yapabileceğiniz işlemler:
 • Vergi ceza indirim/uzlaşma talebinde bulunmak
 • Vergi borcu taksit (tecil) talebinde bulunmak
 • Özelge (vergi durumunuz hakkında açıklama) talebinde bulunmak
 • İzaha davet kapsamında cevap verilmesi
 • Borç durum yazısı talebinde bulunmak
 • Mükellefiyet yazısı talebinde bulunmak
 • Dilekçe verilmesi
 • İade/mahsup talebinde bulunulması
 • Ödeme emri sorgulaması ve mal bildiriminde bulunulması
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusunun yapılması
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusu sonucuna erişim sağlanması
İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bildirimler:
 • İşe başlama bildirimi
 • İşi bırakma bildirimi
 • İşyeri adres değişikliği bildirimi
 • Şube işyeri açılış bildirimi
 • Şube işyeri kapanış bildirimi

Yorum Gönderme

0 Yorumlar