Basit Usulde Vergilendirilmenin Avantajları Nelerdir?


Basit usulde vergilendirilmede;

- Defter tutulmaz. 

- İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler. 

- Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.

- Geçici vergi ödenmez.

- Mal teslimi ve hizmet ifası işlemleri katma değer vergisinden istisnadır.

- Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.

- Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler. 

- 31.12.2017 tarihine kadar, belge vermedikleri hasılatları için gün sonunda toplu belge düzenleme imkanları bulunmaktadır.

-Ticari kazançlarına yıllık 8.000 TL indirim yapılmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar