Basit usulde vergilendirilmenin genel şartları nelerdir?


1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak; seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.


2.İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı aşağıda yazılı miktarları aşmamalıdır: 


- Büyükşehir belediye sınırları içinde 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren 6.500 TL,


- Diğer yerlerde 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren 4.300TL.


3.Ticari, zirai ve mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi  olmamak. 


Yukarıda yer alan, (2) ve (3) numaralı bent hükümleri, öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeni işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar