Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır?


Asgari geçim indiriminden;

• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).

• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar