Aralık Ayı Ücret Tahakkukunun Muhasebe Kaydı


Aralık Ayı Ücret Tahakkukunun Muhasebe Kaydı

Cevap: : KLM Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin istihdam ettiği 26 kişilik personeline ait Aralık ayı ücret ödemelerinin toplamı, 25.689 TL’ dir.

İşveren payı 5.523,14 TL’dir. Ücretlerden tevkif edilen gelir vergisi 3.275,35 TL, damga vergisi 169,55 TL’dir. Ayrıca personel Asgari Geçim indirimi 1.777,34 TL’dir. Ödenecek sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi dahil 9.376,49 TL’dir

Personel ücretleri : 25.689,00 TL,
İşveren payı : 5.523,14 TL,
Toplam : 31.212,14 TL
Gelir Vergisi : 3.275,35 TL
Damga Vergisi : 169,55 TL
Toplam : 3.444,90 TL
Verilen örneğe göre aşağıdaki kayıt yapılır.


-----------------------------------------------------------/------------------------------------------

770 GENEL YÖN.GİD. 31.212,14

- Personel ücret + iş veren payı

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALAC. 1.777,34

-Asgari geçim indirimi

                       360 ÖDENECEK VERGİ VE FON. 3.444,90

                       -Gelir+Damga vergisi

                      361 ÖDEN.SOS.GÜV.KES. 9.376,49

                     381 GİDER TAHAKKUKLARI 20.168,09

…..Ayı ücret tahakkuku

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda tahakkuk yapılan giderlerin ödemesi yapılırken 380 hesap borçlandırılarak kapatılır.

Bunun için aşağıdaki kayıt yapılır.

-----------------------------------------------------------/------------------------------------------

381 GİDER TAHAKKUKLARI   20.168,09

                                                       102 BANKALAR 20.168,09

Ödeme kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com


Yorum Gönderme

0 Yorumlar