Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/9/2018 tarihinden itibarenaynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.


Yürürlük Tarihi: 26/9/2018


G.T.İ.P. NO

Mal İsmi
Özel Tüketim Vergisi
Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.45.00.11
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
1,7464
Litre
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Diğerleri

2710.12.49.00.11
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
1,9095
Litre
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri

2710.19.43.00.11
(Gaz oiller)


1,0123


Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin

2710.20.11.00.11
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin
2711.12
(Sıvılaştırılmış)

0,3939

Kilogram
Propan
2711.13
(Sıvılaştırılmış)
Bütan

2711.19.00.00.11
Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
2711.29.00.00.11
(Gaz halinde olanlar)
Propan
2711.29.00.00.12
(Gaz halinde olanlar)
Bütan


Yorum Gönderme

0 Yorumlar