Birden fazla cephesi bulunan binanın emlak vergisi değerinin hesaplanması

Veren Makam: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih : 13.10.2017 Sayı : 359954 


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üç ayrı cephesi olan ve tüm cepheler için verilmiş ayrı ayrı kapı numarası bulunan binanın emlak vergisinin değerinin tespitinde hangi cephe veya sokak için takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değerinin dikkate alınması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 33'üncü maddesinde vergi değerini tadil eden sebepler sayılmış, 23'üncü maddesinde de; yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde, bina bütçe yılının son üç ayı içinde bitmiş veya kullanılmaya başlanmış ise üç ay içinde ve vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana gelmesi halinde emlakin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi verileceği hükme bağlanmıştır. 

Birden çok cadde veya sokağa cepheli bulunan arsalar ile bu arsalar üzerine inşa edilen binalarla ilgili olarak numarataj çalışmalarında belediyece kapı numarası verilen cephe bulunmakta ise bu cephe için; belediyece kapı numarası verilmiş cephe bulunmaması halinde mükellefce verilen emlak (bina ve arsa) vergisi bildiriminde belirtilen cadde veya sokak için takdir komisyonlarınca takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin esas alınması gerekmektedir. Belediyece numarataj çalışmalarında birden çok cephe için kapı numarasının verildiği durumlarda da emlak vergi değerinin tespitinde, mükellefçe verilen emlak (arsa ve bina) vergisi bildirimlerinde belirtilen cadde veya sokak için takdir komisyonlarınca takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değerleri esas alınacaktır. 

Bu itibarla, özelge talep formunuzdan maliki bulunduğunuz ve üç ayrı cephesi bulunan işyerinin bulunduğu bina için ilgili belediye tarafından yapılan numarataj çalışmaları kapsamında üç ayrı kapı numarası verilmiş olduğu anlaşıldığından; emlak vergisinin tespitinde, mükellefçe verilen emlak (arsa ve bina) vergisi bildirimlerinde belirtilen cadde veya sokak için tespit edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değerinin dikkate alınması gerekmektedir. 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar