Sevk irsaliyesi

Veren makam : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih : 02.09.2016 Sayı : 215321


İlgide kayıtlı dilekçe ve özelge talep formunuzda; Vergi Dairesi Müdürlüğünün kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, halı yıkama işi ile iştigal ettiğinizi belirterek, müşterilere ait halıların temizleme işlemi yapıldıktan sonra tekrar evlere teslim edilmesi sırasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş verilmesi talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229'uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, aynı Kanunun 230/5'inci maddesinde yer alan; "...(Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)..." hükmü ile sevk irsaliyesinin düzenlenme esasları belirlenmiştir. Anılan Kanunun 231'inci maddesinin 5'inci bendinde de; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; sevk irsaliyesi; satışa konu olan ticari mal hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla işletmeniz tarafından yapılan halı temizleme hizmetinde herhangi bir ticari mal hareketi söz konusu olmadığından, halıların temizlenmesi amacıyla işyerinize getirilmesi ve yıkanıp temizlendikten sonra tekrar evlere teslim edilmesi sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar