KDV İADE KLAVUZU


“KDV İADEM NEREDE”Bilindiği üzere, KDV iade taleplerine ilişkin kontrol ve analiz işlemlerinin merkezden elektronik ortamda yapılması ve bu sayede vergi dairelerinin iş yükünden kurtarılmasını sağlamak, vergi dairelerini ve mükellefleri kırtasiyecilikten kurtarmak, iade/mahsup işlemlerine hız kazandırmak, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirmek ve yurt çapında uygulama birliğini sağlamak vb. amaçlarla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 2010 Ocak vergilendirme döneminden itibaren "KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi" hayata geçirilmiştir.

Şu an başarı ile uygulanmakta olan KDVİRA Sisteminin ana amaçlarından olan KDV iadesinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için iadenin her aşamasının takip edilebilmesi gerekli görülmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak Başkanlığımız, KDVİRA sisteminin tamamlayıcısı olacak KDV İade Takip Sistemini uygulamaya geçirmektedir.


Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellef ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde 15.05.2014 tarihi itibariyle Türkiye genelinde uygulamaya geçen KDV İade Takip Sistemi kısaca, iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi (01.11.2013 tarihi itibariyle iade talep dilekçeleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır) ile başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen süreçteki tüm aşamaların, gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler tarafından on-line olarak takibine imkân veren bir sistemdir.


KDV İade Takip Sistemi ile mükellefin iade talebinde bulunduğu tüm dönemlere ait işlemi tamamlanmış olsun veya olmasın, tüm talepleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak mümkün olabilecektir. Özellikle iade süreci devam etmekte olan taleplerin hangi aşamada olduğu, iade dosyasının vergi dairesi veya vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık personelinden hangisinin zimmetinde olduğu,(dosya memuru/servis sorumlusu/müdür yardımcısı vb.) ne gibi işlemler yapıldığı, ne kadar süredir beklediği ve hangi sebeple beklediği anlık olarak görülebilmektedir.


Bu işlemlerle ilgili mükelleflerin görebileceği ekran görüntü ve aşamalarına ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.


KDV İADE TAKİP SİSTEMİ: İADEM NEREDE ADIM 1;


Öncelikli olarak mükellefler bağlı oldukları vergi dairesinden aldıkları İnternet Vergi Dairesi şifresi ile http://www.gib.gov.tr/ adresine giriş yapacaklardır. E-işlemler veya Hızlı erişim menülerinden “KDV İadem Nerede” ikonu tıklanacak ve açılacak sayfada “Sisteme Giriş” yapıldıktan sonra kullanıcı girişi bölümüne yönlendirilecektir. (Chrome tarayıcısı kullanılması gerekmektedir.)

Şekil1

Şekil2
Şekil3ADIM 2;


Mükellefler İnternet Vergi Dairesine giriş yapıp “Adım 2” Bölümünde gösterilen ekrana ulaşırlar.Şekil4
ADIM 3;


İnternet Vergi Dairesine girildikten sonra Bilgi Girişi Bölümünden “İadem Nerede”


menüsüne tıklanarak “Adım 4” Bölümünde gösterilen ekrana ulaşılır.

Şekil5ADIM 4;


Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi istenilen dönem seçilerek veya iade talep edilecek tüm dönemler görülmek istenirse dönem bilgisi girilmeden “Tamam” butonuna tıklanarak dönem bilgisi veya dönem bilgileri görülür. Seçilmek istenilen dönem tıklanarak “Adım 5” Bölümünde gösterilen ekrana ulaşılır.Şekil6Şekil7ADIM 5;


Aşağıdaki ekranda “İade Takip Dosyaları” butonuna tıklandığında Adım 6 bölümünde gösterilen ekrana ulaşılır.Şekil8
ADIM 6;


Bu ekranda, ilgili dönemde yer alan tüm iade takip dosyaları sıralanır. Ayrıca ilgili iade takip dosyalarına ait takip numaraları, dilekçe tarihleri, dosyanın son durumu ve son işlem tarihi bilgisi verilir. Detayı görüntülenmek istenen iade takip numarasına tıklandığında, Adım 7 bölümünde gösterilen ekrana ulaşılır.

Şekil9
ADIM 7;


Bu ekranda yer alan çizelgede iade dosyasının hangi aşamada olduğu ve iadenin tamamlanmasına kadar hangi aşamalardan geçmesi gerektiği gösterilir. İade dosyasının önceki aşamalara geri gönderilmesi halinde (İade dosyasının, Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık aşamasından vergi dairesi muhasebe aşamasına geri dönmesi gibi…) bu işlem iade çizelgesinde sarı ok işareti ile gösterilmektedir.
Şekil10
ADIM 8;


Mükellefler, “Talep Tutarları Detayı” butonuna tıklandığında aşağıda görüldüğü gibi ilgili döneme ait iade talebine yönelik özet bilgilere ulaşır.

Şekil 11
KDV İadem Nerede ekranında yer alan tablolardaki başlıklara ait açıklamalar aşağıda ifade edilmiştir;İade Takip No: Mükellef tarafından İnternet Vergi Dairesi üzerinden iade talebinin gönderilmesi üzerine sistem tarafından verilen numaradır.


Dilekçe Tarihi: Mükellef tarafından İnternet Vergi Dairesi üzerinden KDV İade Talebi girişi gerçekleştiği tarih dilekçe tarihi olarak sisteme kaydedilir.


Son İade Aşaması: KDV İade Dosyasının hangi personelde veya hangi aşamada olduğunu gösteren bölümdür.


Son İşlem Tarihi: KDV İade Dosyasıyla ilgili yapılan son işlemin tarihi gösterirİşlem Tarihi: İade talep dilekçesinin, vergi dairesi kayıtlarına girmesinden iade işleminin tamamlanmasına kadar yapılan işlem aşamalarından her birinin gerçekleştiği tarihtir.


İşlem Aşamaları: İade talep dilekçesinin, vergi dairesi kayıtlarına girmesinden iade işleminin tamamlanmasına kadar yapılan işlem aşamalarını gösterir.

Yorum Gönderme

1 Yorumlar