Film festivali kapsamında kazanılan ödüllerin vergilendirilmesi

Veren Makam : Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih : 13/08/2013 Sayı : 205


İlgide kayıtlı özelge talep formunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak her yıl yapmış olduğunuz Altın Portakal Film Festivali kapsamında yarışmalarda derece alan yarışmacılara ödenen parasal ödüllerde yasal kesintiler ve gelir vergisi tevkifatı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde; İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatların gelir vergisinden müstesna edildiği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanabilmesi için, ödemenin maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik amacıyla ve memleket çapında önemi haiz bir çalışma sonucu yapılmış olması gerekmektedir.

Buna göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yapılan Altın Portakal Film Festivali kapsamında yarışmalarda derece alanlara yapılan parasal ödül kapsamındaki ödemeler, Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesine göre gelir vergisinden müstesnadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar