SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ VERGİ MUAFİYETİ

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanununun "Muafiyetler" başlıklı 9 uncu maddesinde; "Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;

a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından, muaftır,

Fona ve vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir" hükümleri yer almaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı belirtilmektedir.

Buna göre, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yoksul hanelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ tarafından inşa edilen konutlar ile ilgili olarak tapuda yapılacak işlemler için herhangi bir vergi, resim, harç ve fon aranmaması gerekmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar