İŞİTME CİHAZI VE YEDEK PARÇALARININ TESLİMİNDE KDV İSTİSNASI

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde  her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

-16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin de KDV'den istisna olduğu,

-17/4-s maddesinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV'den istisna olduğu, hüküm altına alınmıştır.
          
Buna göre, münhasıran işitme engellilerin günlük yaşamlarında kullanılmak amacıyla üretilmiş olmak kaydıyla, işitme cihazı sistemlerinin ithali ve yurt içinde tesliminin KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV'den istisna olması gerekmektedir.
            
Ancak, araç-gereç kapsamında olmayıp, söz konusu araç-gereçlerin aksam ve parçası mahiyetinde olan malların teslimlerinin ve ithalinin KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.       

Bu açıklamalara göre, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç kapsamında değerlendirilen ve yalnız işitme engellilerin kullanımına yönelik olarak üretilen işitme cihazlarının ithali ve yurt içi toptan ve perakende teslimlerinin 3065 sayılı KDV kanunun 17/4-s maddesine istinaden katma değer vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar