HAYVAN YEMLERİNİN TESLİMİNDE KDV ORANI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
            
KDV oranları ise Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
            
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki  I sayılı listenin 3 üncü fıkrasında Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin  2 no.lu faslında yer alan mallar  (02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç) sayılmıştır.

            
Yine söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki II sayılı listenin "A" bölümünün 11 inci sırasında "15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar" ibaresi yer almaktadır.Bu fasla ait GTİP numaraları arasında "1504.10.10.90.00 Diğerleri (Balık Karaciğerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları)" de sayılmıştır.
            
Bununla beraber KDV Kanunun 13.Maddesinin ı bendinde (6663 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 10.02.2016) "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) teslimi vergiden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.
            
Diğer taraftan Gümrük Müdürlüğünden alınan ... tarih ve .... sayılı yazıda "bonkalite un türü eşyanın yapılan araştırma neticesinde Teknolojik bir ürün olduğu, yem sektöründe, tutkal yapımında, ekmek katkıları yapımında ve kuruyemiş yapımında kullanıldığı, yapısal özellikleri olarak Rutubet  % 13.5, Protein % 9, Kül %1.8 özelliğine sahip olduğu ve Gümrük Tarife İstatistik Cetvelinde ismen geçmediğinden tarife tespiti yapılamayacağı bildirilmiştir.Bununla beraber, bonkalite unun kullanım alanları olarak II sayılı listede yer alan 11 ve 19.fasıllarda yer aldığı dikkate alındığından % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.         
            
Ayrıca tavuk ununun; kanatlı hayvanların baş, ayak, bağırsak, kan ve diğer iç organlarından üretilerek yem sektöründe protein kaynağı olarak kullandığı ve 23 no.lu fasılda yer aldığı anlaşıldığından istisna kapsamında olduğu anlaşılmıştır.
            
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, ürün ve mamüllerin KDV oranları aşağıda belirtilmiştir.

ÜRÜN
GTİP No'su
GTİP tanımı
Yer aldığı liste
KDV ORANI
Arpa
10.03
Bitkisel ürünler
I sayılı listenin 3.sırası
Toptan % 1
Perakende % 8
Mısır
10.05
Bitkisel ürünler
I sayılı listenin 3.sırası
Toptan % 1
Perakende % 8
Buğday
10.01
Bitkisel ürünler
I sayılı listenin 3.sırası
Toptan % 1
Perakende % 8
Mısır glüten
2303.10.19.00.11
Hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
I ve II sayılı listelerde yok
% 18
Soya küspesi
2304.00
Hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
I sayılı liste 19.sırası
KDV Kan.13/ı bendi gereğince istisna
Balık yağı
1504.10.10.90.00
İnsan gıdasına elverişli
II sayılı liste
11-15 no.lu fasıl
% 8
Bitkisel yağlar
1516.20
İnsan gıdasına elverişli
II sayılı liste

% 8
Tavuk yağı
1501.90.00.00.00
İnsan gıdasına elverişli
II sayılı liste
11-15 no.lu fasıl


%8
Tavuk unu
(et unu)
2301.10.00.00.13
Hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
I sayılı liste 19.sırası
KDV Kan.13/ı bendi gereğince istisna
Bonkalite un
-
Yem sanayi/Değirmencilik artıkları
II sayılı liste
%8
Fındık küspesi
-
Hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
I sayılı liste 19.sırası
KDV Kan.13/ı bendi gereğince istisna

Yorum Gönder

2 Yorumlar