BASİT USUL MÜKELLEFİNİN DİĞER ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞMASI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı  46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.
            

Aynı Kanunun 47 nci maddesinin, 1 inci bendinde ise; "Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi veçırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)" hükmüne yer verilmiştir.

            
Buna göre, minibüs işletmeciliği faaliyeti yanında, başka bir minibüs veya farklı bir işte ücretli olarak çalışması,  Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartını ihlal anlamına geleceğinden, basit usulde mükellefiyetinin devam etmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar