2.EL TRAKTÖRÜN SATIŞINDA KDV ORANI

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 1/3-d maddesine göre müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar Katma Değer Vergisine tabidir.
            
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.
            
2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 9 uncu sırasında; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ibaresine yer verilmiş olup, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda, tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) kullanılmış olanları yer almaktadır.

            
Buna göre, kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin satışında %1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Yorum Gönder

2 Yorumlar